User Tools

Site Tools


sv5.1:steg2
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Steg 2

Den som vill ha mer avancerade regler kan lägga till de som passar. De är inbördes oberoende.

Brottning

Obeväpnat anfall. Om det lyckas tillfogas ingen skada, men målet räknas som fasthållet från och med nästa runda. Den som håller fast någon kan när som helst släppa greppet utan att det kostar en handling, eller göra ett till obeväpnat anfall. Obeväpnade anfall mot någon man håller fast ignorerar rustningar.

Den som är fasthållen kan inte göra något annat än att försöka ta sig loss. Att ta sig loss är ett Obeväpnat anfall mot fasthållaren, som om det lyckas bryter fasthållningen istället för att göra skada. Om både fasthållnings- och löstagningsförsök görs samma runda vinner det högsta lyckade utfallet.

Justerad skada

Anfall med hög träffchans bör göra mer skada.

  • När båda tärningarna träffar är skadan lika med dubbla skillnaden mellan dem.
  • När skillnaden är 10 eller högre är skadan 20.

Lägg sedan till attackens skada.

Exempel1: En attack med Skada 2 träffar med 4 och 9. Skadan är 12 (9-4 = 5, 5+5+2 = 12). Exempel2: En attack med Skada -1 träffar med 13 och 1. Skadan är 19 (20-1 = 19).

Det här ökar skadan för välriktade attacker markant. Notera dock att det faktiskt sänker medelskadan för attacker med låg träffchans.

Kroppsdelar

Normalt antas att anfallen syftar till maximal skada. Det finns två alternativ till detta:

  • Avväpna: Anfall mot valfri arm. Om anfallet åsamkar skada motsvarande minst Tålighet-2 kan målet inte använda den armen innan skadan läkt.
  • Immobilisera: Om anfallet åsamkar skada motsvarande minst Tålighet-2 faller målet och kan inte resa sig innan skadan läkt.

I avståndsstrid får anfallaren -2 på försök att avväpna eller immobilisera. Skada från Avväpna eller Immobilisera är aldrig direkt dödande; om skadan är högre än Tålighet+5 förstörs istället den berörda kroppsdelen.

Nytt mag

De här reglerna gör automatvapnens ammunitionsförbrukning mer förutsägbar. Två ändringar:

  • Hoppa över ammunitionskontrollen i den första automatsalvan efter varje omladdning.
  • Ammunitionskontroll görs därefter på båda slagen vid automateld. Om svart går över A-värdet på den första attacken utförs inte den andra.

I allmänhet kan vapen anses vara omladdade i början av varje strid.

Stridsalternativ

Tre alternativ för att göra framför allt närstrid mer detaljerad:

  • Offensiv: +3 Anfall på egna närstridsattacker den här rundan. Alla som anfaller dig i närstrid får +5.
  • Defensiv: Om ett närstridsanfall mot dig slår under ditt Försvar med någon tärning missar det. Du själv får bara anfalla om angriparen slår över sitt Anfall med båda tärningarna. Att slåss defensivt räknas som en handling även om du inte får tillfälle att anfalla.
  • Finna blotta: -2 på Anfall. Använd den högsta tärningen för att avgöra vilket rustningslager som skyddar.

Tur

Om båda tärningarna visar samma värde räknas ett resultat som annars skulle ha varit lyckat som misslyckat, och ett som annars skulle ha misslyckats som lyckat. Om man med värde 10 slår 16:16 har man alltså slagit 16 Lyckat, medan 7:7 skulle bli 7 Misslyckat.

sv5.1/steg2.txt · Last modified: 2016/04/03 10:22 (external edit)