User Tools

Site Tools


sv5.1:start
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

VOLT 5.1

Volt är konstruerat för att snabbt ge en rimlig uppskattning av en fiktiv handlings konsekvenser. Det är lätt att lära sig, noggrant balanserat och kan enkelt anpassas till de flesta spelvärldar. Den här femte versionen är en väsentlig förenkling jämfört med tidigare utgåvor.

Borde jag använda Volt?

Kanske. Det är tärningseffektivt: en avsikt = ett slag (ofta inget). Det är omsorgsfullt balanserat och hyfsat realistiskt - om ett taktiskt beslut skulle vara vettigt i verkligheten är det oftast det i systemet också. Detta, i kombination med att varje handling i spel svarar mot en konkret åtgärd, innebär att ingen behöver tala i regeltermer och bara spelledaren behöver tänka i dem. Funkar i alla tidsåldrar, låg till måttlig detaljskärpa. Låter det intressant kan det vara värt att kika på.

Volt är däremot helt fel om du vill rulla många tärningar, summera “hit points”, läsa av resultat i tabeller eller plötsligt gå upp i level. Systemet i sig ger heller inga verktyg för relationer eller drama.

Det kostar inget att använda Volt för privat bruk (CC-BY-NC). Vi tar tacksamt emot frågor om eller kritik av såväl systemet som den här sidan via mail: [email protected]

Wikin kommer först att presentera de grundläggande reglerna. De som vill ha mer detaljskärpa kan sedan lägga till regler i Steg 2. Dessa tilläggsregler är indelade i självständiga paket, så att varje spelgrupp kan välja var de vill ha mer information från systemet.

sv5.1/start.txt · Last modified: 2016/04/03 23:45 (external edit)