User Tools

Site Tools


sv5.1:rollspel
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Vad är ett rollspel?

När man rollspelar sitter man tillsammans kring ett bord (eller numera, via videochatt eller liknande) och pratar med varandra. Tillsammans berättar man en berättelse. Berättelsen kan se ut precis hur som helst. Den kan utspela sig i en sagovärld, inne hos grannen, ombord på ett rymdskepp eller i havets djup. Den gemensamma berättelsen är vad vi kallar fiktionen.

Alla som sitter kring bordet, utom en, är spelare. Varje spelare styr en person i fiktionen, en rollperson.

Den person som inte är spelare kallas spelledare. Spelledarens jobb är att beskriva miljöer och spela alla personer i fiktionen som inte är rollpersoner. Personerna som styrs av spelledaren kallas spelledarpersoner.

Spelarna beskriver vad deras rollpersoner gör, och spelledaren beskriver vad som händer. När man talar om ett rollspel menar man oftast ett dokument som ger instruktioner för hur man ska spela. Olika rollspel kan till exempel ha olika regler som avgör om en rollperson lyckas med något hen företar sig eller inte, och vad som händer när man lyckas eller misslyckas. Volt har både regler för att konstruera rollpersoner och instruktioner för hur ni kan tänka och agera kring spelbordet.

Om man spelar i samma värld, med samma rollpersoner, under längre tid så säger man att det är en kampanj. Den värld som spelet utspelar sig i kallas kampanjvärlden. Kampanjvärlden kan man antingen hitta på själv eller så kan man läsa sig till en värld någon annan hittat på.

sv5.1/rollspel.txt · Last modified: 2016/04/03 10:03 (external edit)