User Tools

Site Tools


sv5.1:rollpersonen
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Rollpersonen

Spelleraden bestämmer hur många poäng spelarna har att skapa rollpersoner för. Spelarna fördelar sina poäng på egenskaper, särdrag och utrustning.

Egenskaper

Ett poäng fyller en ruta, från vänster till höger. Om en ruta är delad kostar varje fält ett poäng. Ett fåtal rutor är ifyllda i förväg och de kostar inte poäng. Egenskapens värde motsvarar siffran ovanför den sista helt fyllda rutan. Skriv ned värdet på raden bredvid egenskapen. Det är den siffran som används i spel.

Längst ned på formuläret står Tålighet. Det har en annan kostnadsskala, men rutorna fungerar på samma sätt.

Obemärkt, Närstrid och Skytte har också egna skalor, som utan poäng är negativa. En typisk soldat har värde 0 i dessa.

I rutorna vid Styrka finns en serie siffror. Efterhand som Styrka höjs täcks dessa siffror. Den läsbara siffran längst till vänster är den extra skada rollpersonen gör i närstrid.

Särdrag

Särdrag är betydande för- eller nackdelar som inte kan beskrivas med höga eller låga egenskaper. Positiva särdrags kostnader står bredvid deras namn. Negativa särdrag ger istället poäng.

Exempel på särdrag: Anonym (1 p). Saknar utmärkande drag. Detta försvårar hågkomst och igenkänning. Funktionsoduglig vänsterarm (-3 p). Kan inte hantera vapen med vänster arm. Begränsar andra egenskaper i särskilda fall, till exempel när rollpersonen släpar något eller hänger från ett räcke.

Utrustning

Tre värden beskriver den materiel rollpersonen har tillgång till: Arsenal, Rustning och (övrig) Utrustning. Nedan följer en beskrivning av hur man antecknar det som rollpersonen bär med sig.

Arsenal

Hitta den dyraste attack som rollpersonen ska ha - ofta ett vapen. Dess kostnad motsvarar så många poäng du behöver lägga på Arsenal. Om du vill ha flera attacker lägger du till ett poäng för varje extra. Skriv ned summan vid rubriken Arsenal på rollformuläret.

Exempel: Att bära två vapen som vardera kostar 4 kräver Arsenal 5 (4+1), vilket kostar 5p.

Anfall och Försvar

  • För närstridsattacker lägger du till Närstrid på vapnets Anfall och Försvar.
  • För avståndsattacker med vapen lägger du till Skytte till Anfall och Försvar.

Andra attacker, som magi eller superkrafter, lägger inte till någon egenskap.

Räckvidd

Bara avståndsattacker har Räckvidd och det antecknas omodifierat.

Skada

För närstridsvapen, lägg till siffran längst till vänster i Styrka-rutorna (fyllda rutor räknas inte).

Tillägg

Eventuella specialregler för just denna attack. Skriv ned motsvarande förkortning eller rita motsvarande symbol.

Rustning

För rustningar eller andra skydd summeras kostnaden för de lager rollpersonen bär. Täckning är ett värde mellan 1 och 20 som beskriver hur mycket av kroppen som skyddas. Skydd beskriver hur mycket skadan sänks för de attacker som träffar rustningen.

Anteckna rustningarna ordnade efter Täckning, med högst värde först. Om flera skydd har samma Täckning, sortera efter Skydd. Det här gör det lättare att hitta rätt siffror när du ska se vilken av rustningarna som gäller. Under Tillägg antecknas eventuella specialregler för just detta rustningslager.

Utrustning

Slutligen finns utrustningspaket som vardera kostar 1p. Det kan röra sig om exempelvis medicinsk materiel eller överlevnadsutrustning. Att bli bättre Det är brukligt (men inte nödvändigt) att SL delar ut poäng i spel, exempelvis efter varje spelmöte. Sådana poäng används precis som vid karaktärsskapandet. Det går att bli av med negativa särdrag, men då måste man dels hitta på en anledning i fiktionen till varför de försvinner, och dels betala poängen de givit. På samma sätt kan du få poäng för negativa särdrag du ådragit dig i spel, till exempel ett skadat ben.

Varje gång rollpersonen har en rimlig möjlighet att ändra sin utrustning, till exempel i en stad, får spelaren byta ut exempelvis vapen och rustningar mot sådana med motsvarande kostnader. Med SLs tillåtelse kan man även flytta några poäng mellan kategorierna.

sv5.1/rollpersonen.txt · Last modified: 2016/09/11 19:10 (external edit)