User Tools

Site Tools


sv4.0:utveckling

Att förändras med tiden

Din rollperson kommer att förändras medan du spelar den. Spelledaren kommer att dela ut erfarenhetspoäng, som du kan spendera precis som poängen du använde när rollpersonen skapades. Du kan köpa bort negativa särdrag och nackdelar eller höja värden precis som tidigare. Det krävs dock att du kan förklara hur och varför förändringen sker. Om du vill höja rollpersonens Styrka kan du till exempel förklara det med att hen lyft många tunga saker i äventyren eller att hen tränat styrketräning och gymmat mellan dem.

Observera att du fortfarande kan ha ett brett kontaktnät eller ett gott rykte utan att det ska räknas som ett särdrag. Det är bara om du vill få regelfördelen särdraget innebär som du måste betala för det. Om du arbetar bort ett negativt särdrag i spel måste du också betala poängen för att köpa loss det om du vill ha bort effekten. Det gäller till exempel om du har ett ben som är satt ur funktion och hittar en läkare som kan reparera skadan. Då börjar benet fungera som det ska så snart du köpt loss särdraget.

På motsvarande sätt kan du begära att få poäng om du ådragit dig ett negativt särdrag under spel och kan tänka dig att också få den regelmekaniska nackdelen.

sv4.0/utveckling.txt · Last modified: 2013/02/26 13:35 (external edit)