User Tools

Site Tools


sv4.0:utrustning

Table of Contents

Utrustning

Rollpersonens tillhörigheter köps inte med poäng, utan bestäms i samråd med spelledaren. Det mesta – bilar, mobiltelefoner, lägenheter och möbler – är sådant som regelsystemet överhuvudtaget inte reglerar. Din spelledare har sista ordet, men i stort sett har du fria händer att inom rimliga gränser hitta på vad din rollperson äger. Ofta används inga detaljerade listor med utrustning i Volt. Spelledaren kan alltid göra en bedömning av om det är rimligt att rollpersonen har med sig något eller inte. Om du vill skriva en lista över exakt vad din rollperson har på sig är det naturligtvis ingen som hindrar dig. De enda saker regelsystemet och rollformuläret håller reda på är de som har med strid att göra; vapen och rustningar.

Vapen

Det finns två sorters vapen; närstridsvapen och avståndsvapen. Närstridsvapen har ett värde i Anfall och ett i Försvar. Avståndsvapen har Reflex, Kontroll, Fokus och Räckvidd. Båda har Genomslag och Skada.

 • Anfall (närstrid) är det värde man slår mot när man anfaller med vapnet.
 • Försvar (närstrid) är det värde motståndaren behöver slå över när man försvarar sig med vapnet.
 • Reflex (avstånd) är det värde man slår mot när man gör ett oförberett anfall, till exempel skjuter från höften eller inte redan har vapnet riktat mot motståndaren.
 • Kontroll (avstånd) är värdet man slår mot om man riktat vapnet i ungefär rätt riktning innan anfallet.
 • Fokus (avstånd) är värdet man slår mot när man siktat in sig och förberett sig ordentligt.
 • Räckvidd (avstånd) är en uppskattning av hur långt bort man kan träffa något med vapnet.
 • Genomslag är vapnets förmåga att bryta genom rustningar.
 • Skada är hur allvarliga skador vapnet kan åstadkomma.

Reflex, Kontroll och Fokus förkortas ibland RKF. På rollformulärets vapenlista står närstridsvärdena på samma kolumner som avståndsvärdena. Kontroll och Anfall står i samma kolumn, liksom Fokus och Försvar. I strid är det oftast Kontroll respektive Anfall du slår mot när rollpersonen anfaller, beroende på om hen slåss i närstrid eller avståndsstrid. Oavsett vilken sorts strid det rör sig om tittar du alltså i samma kolumn.

Vapenkolumnerna

När du skriver ner värdena för ett närstridsvapen så använder du med andra ord bara kolumnerna med Anfall, Försvar, Genomslag och Skada. När du skriver ner avståndsvapen använder du samtliga kolumner. En * framför skadan hos ett vapen i vapentabellen betyder att vapnet ger chockskada. Chockskada får du framför allt från trubbiga vapen, knytnävar och annat som saknar skärande egg eller klinga. När du skriver ner ett vapens värden så adderar du din rollpersons värden till dem. Rollpersonens Närstrid adderas till närstridsvapnens Anfall och Försvar. På samma sätt adderar du rollpersonens Avståndsstrid till avståndsvapens Reflex-, Kontroll- och Fokusvärden. För närstridsvapen adderar du också rollpersonens Skademodifikation till vapnets Genomslag och Skada.

 • Anfall, Försvar: Addera Närstrid.
 • Reflex, Kontroll, Fokus: Addera Avståndsstrid.
 • Genomslag, Skada: Addera Skademodifikation. Gäller endast närstridsvapen.

Resultaten skriver du upp i rollformulärets vapentabell.

Vissa vapen har en bokstav inom parentes efter sig. De omfattas då av någon specialregel. De märkta med (A) kan skjuta automateld. De som har ett (M) är inte ens halvautomatiska, utan måste riktas in på nytt efter varje skott. (F) betyder att vapnet måste förberedas innan det används, vilket vanligen betyder att det behöver laddas om efter varje skott.

Obeväpnad

Även om din rollperson inte har några vapen så kan hen fortfarande slåss obeväpnad. ”Obeväpnad” skrivs därför ner som ett vapen i vapentabellen.

 • Anfall: Närstrid + 10
 • Försvar: Närstrid + 4
 • Genomslag: Skademodifikation + 5
 • Skada: Skademodifikation + *8 (Obeväpnad skada är alltid chockskada)

Skydd

Rustningar av alla slag har dels Täckning och dels Pansar. Täckning är ett värde mellan 0 och 20 som beskriver hur mycket av kroppen som skyddas. Pansar är ett intervall som beskriver hur mycket genomslagskraft ett vapen behöver ha för att slå igenom och göra skada.

Tips: Anteckna skydden ordnade efter Täckning, med högst värde först. Om flera skydd har samma Täckning, sortera efter Pansar. Det här gör det lättare att hitta rätt siffror när du ska se vilken av rustningarna som gäller.

sv4.0/utrustning.txt · Last modified: 2013/02/26 13:34 (external edit)