User Tools

Site Tools


sv4.0:utraknadevarden

Uträknade värden

Två uppsättningar siffror räknas ut utifrån andra värden; skadetabell och skademodifikation.

Skadetabellen

Rollpersonens skadetabell visar hur mycket skada hen tål och hur mycket skada hen hittills åsamkats. Skadetabellen har tre kolumner. Den första innehåller en serie siffror som börjar på 1, längst ner. Ju högre upp på denna skala, desto värre är skadan. Den andra innehåller tomma cirklar, som anger hur illa skadad rollpersonen är. Den tredje innehåller streckade linjer, där du ska fylla i hur mycket avdrag du får på slagen du gör efter att rollpersonen fått en motsvarande skada. Börja med att hitta din rollpersons Vilja i tabellen nedan:

ViljaAvdrag
0xx55443322
4x55443
655443
85433
94432
10433
11422
12+42

Under ”Avdrag” hittar du en serie tecken. Varje tecken är ett avdrag eller ett kryss. Använd den serie som motsvarar rollpersonens Vilja. Om rollpersonens Vilja är 6 så är serien till exempel 55443. Leta nu rätt på raden märkt 10 i skadetabellen. Det är där vanliga människor börjar skriva sina avdrag. Om du köpt särdragen Tålig eller Ömtålig börjar du på en annan rad. Rita ett streck ovanför siffran. Skriv seriens första tecken på den streckade linjen. Fortsätt sedan nedåt. På en vanlig människa hamnar alltså seriens andra avdrag på rad 9, det tredje på rad 8, och så vidare.

Markera sedan den andra och den fjärde siffran uppifrån genom att ringa in det. För vanliga människor innebär det nummer 9 och 7. Ringarnas funktion förklaras närmare under Skador.

Om startsiffran höjts genom att rollpersonen fått särdraget Tålig så fyller du i en cirkel längst ner för varje steg startsiffran höjts. Rollpersonen har alltså fortfarande bara tio nivåer mellan sitt högsta avdrag och sin lägsta tomma cirkel. Om rollpersonen till exempel höjt sin startsiffra till 13 så fyller du i de tre lägsta cirklarna.

Skademodifikation

Din rollpersons Skademodifikation visar hur mycket hens styrka på- verkar skadan hen gör i närstrid. Skademodifikationen är lika med rollpersonens Styrka minus 8.

sv4.0/utraknadevarden.txt · Last modified: 2013/04/01 17:23 (external edit)