User Tools

Site Tools


sv4.0:steg2

Steg 2

De här reglerna är frivilliga tilläggsregler. Tanken är att ni först ska spela några gånger med grundreglerna, se till att ni kan dem och känner er bekväma i dem, och sedan funderar på om ni känner att ni behöver eller vill ha några av nedanstående regler.

Anfall mot kroppsdelar

I vanliga fall antas alla anfall ske mot bål och huvud, i syfte att orsaka maximal skada på motståndaren. Det finns två alternativ till detta:

 • Avväpna: Ett anfall mot axel, arm eller hand. Om anfallet orsakar en skada som ger minst −3 i avdrag så tappar motståndaren det hen håller i en av sina händer. Anfallaren väljer vilken. Motståndaren blir också oförmögen att använda den armen fram till dess att skadan läkt.
 • Immobilisera: Ett anfall mot höft, ben eller fot. Om anfallet orsakar en skada som ger minst −3 i avdrag så faller motståndaren till marken och kan inte resa sig innan skadan läkt.

I avståndsstrid får anfallaren ett avdrag på −2 på sitt anfallsslag om hen försöker avväpna eller immobilisera.

Avväpnande eller Immobiliserande anfall kan aldrig göra mer skada än rollpersonens högsta skadenivå, det vill säga 10 för vanliga människor. När en rollpersons kroppsdel (arm eller ben) fått en dödlig skada (7, 9 eller över 10 för vanliga människor) tillåter många spelledare att spelaren väljer huruvida kroppsdelen går att rädda eller ej. Går den inte att rädda får rollpersonen motsvarande version av särdraget Funktionsoduglig kroppsdel.

Automatiskt lyckat/misslyckat

Regelns syfte är att göra det möjligt att lyckas oavsett hur dålig man är, och misslyckas oavsett hur bra man är. Om den svarta tärningen visar en etta är slaget alltid lyckat. Om den visar 20 är slaget alltid misslyckat. Den vita tärningens resultat visar graden.

Brottning

Två nya handlingar tillkommer:

Ny handling: Fasthållning

En fasthållning deklareras och genomförs precis som ett vanligt obeväpnat närstridsanfall, men istället för att ge skada innebär ett lyckat slag att anfallaren kopplar ett ordentligt brytgrepp på motståndaren. Motståndaren får göra ett motanfall, precis som vid ett vanligt närstridsanfall. Den som är fasthållen kan inte förflytta sig eller utföra anfall. Den som håller fast någon kan heller inte göra några större förflyttningar, men kan göra obeväpnade anfall mot den som är fasthållen. Dessa anfall ignorerar rustningar och andra skydd.

Ny handling: Löstagning

Den som är fasthållen kan försöka ta sig loss som en handling. Då slår hen ett slag mot sin Styrka. Ett lyckat slag innebär att hen kommer loss. Personen som håller fast kan försöka behålla sitt grepp, om hen har en handling kvar att spendera. Då slår hen också ett slag mot sin Styrka. Bäst lyckat slag vinner.

Eldkastare

Eldkastare fungerar som vanliga vapen, med skillnaden att både den svarta och den vita tärningens resultat jämförs med Täckningen på målets rustning. Om någon av dem överstiger Täckningen så ignoreras rustningen.

Explosioner

De här reglerna gäller granater och granatliknande explosioner. För granater rullar du ett slag mot samma RKF som gäller för sten. Du kan välja att lobba eller att kasta granaten direkt mot någon.

 • En granat som kastas mot någon träffar målet om slaget lyckas, och gör då skada motsvarande en sten innan granaten sprängs. Om slaget misslyckas bestämmer spelledaren var den hamnar.
 • En lobbad granat gör ingen skada utöver sin explosion. En fullträff innebär att granaten hamnar precis där du vill ha den och ett misslyckat slag innebär att granaten landar inom 10 meter från målet.

I båda fallen gäller att den kastade granaten slutligen landar inom 5 meter från målet vid ett vanligt lyckat träffslag. Granaten detonerar omedelbart efter kastarens handling i nästa runda. Alla inblandade får alltså en handling på sig att reagera. Granatanfall som är fullträffar får inga bonusar på Genomslag och Skada.

För andra explosioner rullar du fortfarande ett slag, men inte mot ett värde. Tärningarna används då bara för att avgöra huruvida de som riskerar att skadas av granaten skyddas av sina rustningar.

Oavsett om det gäller en granatexplosion eller annan explosion så räcker det med om någon av tärningarna kommer över Täckning för att skydd ska ignoreras.

När en explosion sker beror Genomslaget och Skadan den orsakar på hur långt ifrån explosionens mittpunkt man befinner sig:

 • Inom 5 m: Genomslag 15, Skada 25.
 • 5−10 m: Genomslag 10, Skada 10.
 • 10+ m: Estetiska skador; mindre splitterskador och förstörda detaljer i omgivningen.

Explosionen får +5 på Skada och +2 på Genomslag i vissa sammanhang:

 • Explosionen sker inomhus.
 • Explosionen sker på armlängds avstånd.

Dessa bonusar är kumulativa. För att slippa slå ett slag per mål inom explosionens räckvidd så kan alla som delar Skadevärde också dela tärningsslag. Du slår alltså ett slag för de som befinner sig inom 5m och ett slag för de som befinner sig inom 5−10 m. Oftast brukar de som drabbas av en granats anfall ha likartade skydd, vilket också underlättar.

Hagelgevär

Alla lyckade anfall med hagelgevär inom räckvidd 1 (10m) räknas som fullträffar.

Hitta blotta hos motståndare

När rollpersonen anfallet kan hen välja att försöka sikta mot en svag punkt i motståndarens rustning. Detta innebär att anfallsvärdet får ett avdrag på −2 eftersom det är svårare att träffa så pass specifikt, men i gengäld kan även den svarta tärningen jämföras med Täckningen hos motståndarens rustning. Med andra ord räcker det om någon av tärningarna visar ett värde som är högre än Täckningen.

Stans

När en närstridshandling deklareras, anger personen som utför handlingen först vilken stans som ska användas. Det finns tre stanser:

 • Normal stans: Ett vanligt anfall.
 • Defensiv stans: En anfallare som attackerar en defensiv motståndare måste rulla högre än motståndarens Försvar med båda tärningarna i sitt anfallsslag för att träffa med anfallet. Den som är defensiv får bara utföra ett motanfall om båda tärningarna i anfallarens slag var högre än dess anfallsvärde.
 • Vårdslös stans: En vårdslös anfallare får +3 på sitt anfallsslag, men andra får +5 på sina anfallsslag mot en vårdslös anfallare. Detta gäller enbart i närstrid.

Om två rollpersoner ska anfalla varandra, deklarerar båda stans samtidigt. De inblandade spelarna döljer tärningar i händerna enligt följande:

 • Vit tärning: Defensiv stans.
 • Svart tärning: Vårdslös stans.
 • Ingen tärning: Vanlig stans.

Alla visar upp sina tärningar samtidigt.

sv4.0/steg2.txt · Last modified: 2013/02/26 16:30 (external edit)