User Tools

Site Tools


sv4.0:start
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Detta är en äldre version av systemet. Den senaste finns här.

VOLT 4.0

Volt är konstruerat för att snabbt ge en rimlig uppskattning av en fiktiv handlings konsekvenser. Det är lätt att lära sig, noggrant balanserat och kan enkelt anpassas till de flesta spelvärldar.

Det kostar inget att använda Volt för privat bruk (CC-BY-NC). Vi tar tacksamt emot frågor om eller kritik av såväl systemet som den här sidan via mail: [email protected]

Wikin kommer först att presentera de grundläggande reglerna. De som vill ha mer detaljskärpa kan sedan lägga till regler i Steg 2. Dessa tilläggsregler är indelade i självständiga paket, så att varje spelgrupp kan välja var de vill ha mer information från systemet.

sv4.0/start.txt · Last modified: 2016/08/18 21:16 (external edit)