User Tools

Site Tools


sv4.0:skador

Skador

Om nu rustningen inte skyddar helt, slå ett skadeslag. I ett skadeslag slås ett vanligt slag med de två 20-sidiga tärningarna mot vapnets Skada, plus en bonus på +5 om anfallet var en fullträff. Vapnets Skada kan vara högre än 20, så lägg till 20 på tärningarnas resultat så många gånger det går utan att slaget blir misslyckat. Vid fullträffar med vapen som ger chockskada utdelas också en extra traumaskada. Slå då ett separat skadeslag för denna, utan att lägga på +5 för fullträff. Det betyder alltså att två skadeslag slås, ett för trauma och ett för chock. Endast chockslaget får +5. Vid ett lyckat skadeslag är den skada som utdelas lika med slagets resultat. Misslyckade skadeslag ger ingen skada.

Att bli skadad

När din rollperson blir skadad letar du först rätt på motsvarande rad i rollpersonens skadetabell. Om rollpersonen får en skada på 8 letar du med andra ord upp rad 8. I de flesta fall kommer cirkeln på den raden att vara tom, och då drar du ett vertikalt streck om det är traumaskada rollpersonen fått, eller ett horisontellt streck om det är chockskada rollpersonen fått.

I de fall där den inte är tom:

  • Om cirkeln redan är markerad med ett horisontellt streck, och den nya skadan inte är chockskada, rita dit ett vertikalt streck så att det blir ett plus.
  • Om cirkeln redan är markerad, markera den närmaste omarkerade cirkeln. Om två omarkerade cirklar är lika nära, markera den vars siffra är högre.
  • Ifyllda cirklar markeras aldrig, och skador som skulle hamna på en ifylld cirkel flyttas inte.

En cirkel som markerats med en vertikal linje kallas också för trauma. Om den markerats med en horisontell linje kallas den för chock. Cirklar som markerats med båda räknas som trauma.

Effekten av skador

På vissa rader i rollformuläret har du skrivit ett avdrag. Om avdraget är ett kryss betyder att rollpersonen är oförmögen att agera. Annars anger avdraget hur mycket som dras från rollpersonens målvärden i slag som gäller anfall eller aktiviteter som kräver fysisk ansträngning. Den högsta markerade cirkeln gäller. Om den cirkeln ligger högre upp än din rollpersons högsta avdrag så är rollpersonen helt oförmögen att agera.

Att beskriva skador

Som spelledare bör du göra ditt bästa för att måla ut och beskriva skador så grafiskt du kan. Systemet ger dig information om ungefär var ett anfall kan ha träffat (skyddat/oskyddat), vilken sorts skada man fått (chock/skada) och ungefär hur illa den är. Försök att omvandla detta till konkreta beskrivningar av brutna ben, ordentliga köttsår och blödningar.

Att dö av sina skador

Din rollperson kan dö på två sätt:

  • Hen får en traumaskada som gör hen döende, och får inte sjukvård inom någon timme.
  • Hen får en traumaskada som är så dödlig att ingen sjukvård kan

hjälpa hen. En traumaskada som är värre än rollpersonens tionde (10 för vanliga människor, förskjutet av Tålig/Ömtålig) innebär att rollpersonen är döende och utslagen. Traumaskador i rollpersonens andra och fjärde rad, de med inringade värden, innebär att rollpersonen är döende men är kapabel att agera i omkring en halvtimme innan hen blir utslagen. Om en traumaskada är mer än fem nivåer värre än rollpersonens högsta avdrag (15 för vanliga människor) så dör rollpersonen direkt.

Efter döden

Om din rollperson dör måste du skapa en ny om du vill fortsätta vara med och spela med gruppen. Då kommer du och spelledaren också att behöva prata om hur den nya rollpersonen ska komma in i sammanhanget på ett intressant och naturligt sätt som inte känns alltför krystat eller forcerat. Ett annat sätt att läsa det på är om spelledaren har någon spelledarperson du kan ta över. Då gäller det att hitta någon som passar med resten av gruppen, och det kan behöva pillas med poängen för att få spelledarpersonen att passa ihop med rollpersonerna balansmässigt.

Alternativ till dödliga skador

Ovanstående regler är väldigt dödliga, vilket inte passar alla spelgrupper. Det finns naturligtvis andra, minst lika intressanta sätt att hantera att bli utslagen i strid. Om ni vill minska risken att dö, så kan ni bestämma att de skador som tidigare varit dödliga istället gör rollpersonen döende, och att de som tidigare gjorde rollpersonen döende bara gör att hen blir utslagen. Det innebär alltså att de inringade värdena inte längre har någon effekt alls, och att 11−15 för en vanlig människa bara betyder att hen är utslagen, medan 16+ innebär att hen är döende. Om ni vill ta bort risken att dö helt går det givetvis också bra. Då bestämmer helt enkelt spelaren själv om hens rollperson ska dö av sina skador när hen är döende enligt ovan. Det här kan förankras i spelvärlden; kanske krävs det helt enkelt extrema omständigheter för att någon med superkrafter ska dö? Vanliga människor som saknar superkrafter kan ju fortfarande dö som vanligt. Det beror på hur ni vill ha det i er kampanj.

sv4.0/skador.txt · Last modified: 2013/03/04 12:55 (external edit)