User Tools

Site Tools


sv4.0:sardrag

Särdrag

Syftet med ett poängbaserat system är att det ska finnas en balans, och att man genom att se hur många poäng en rollperson är värd ska kunna avgöra hur kompetent den är. Allt som innebär en fördel eller nackdel för en person kan inte beskrivas som egenskaper eller bakgrunder. Särdragen är betydande för- och nackdelar som inte passar in någon annanstans.

Positiva särdrag kostar poäng precis som egenskaper, och deras kostnader står bredvid deras namn. Negativa särdrag ger istället poäng.

Det går att bli av med negativa särdrag i efterhand, men då måste man dels hitta på en anledning i fiktionen till varför de försvinner, och dels betala poängen de givit.

Positiva särdrag

Några exempel på särdrag som är till fördel för rollpersonen:

 • Anonym (1 p). Rollpersonen saknar utmärkande drag. Detta försvårar hågkomst och igenkänning.
 • Bra hörsel (1 p) +2 på Perceptionsslag som berör hörseln.
 • Bra syn (1 p) +2 på Perceptionsslag som berör synen.
 • Fotografiskt minne (1 p) Rollpersonen har förmågan att snabbt memorera och sedan lika snabbt återkalla siffror, datum, korta texter, ansikten, kartor och liknande.
 • Gott lokalsinne (1 p) En god känsla för riktningar och utrymmen. Rollpersonen går sällan vilse.
 • Gott rykte (1-5 p) Poängen beror dels på i hur vida kretsar ryktet går, och dels på hur positivt ryktet är. Ett ganska bra rykte inom en liten krets är 1 p, ett mycket gott rykte i breda kretsar är 5 p. Ryktet kan gälla vad som helst som rollpersonen kan ha nytta av.
 • Kontaktnät (1 p) Rollpersonen har ett brett kontaktnät, och får +5 på bakgrundsslag för att hitta och få kontakt med personer som är relaterade till hens bakgrunder.
 • Pokerface (1 p) +2 på Närvaro vid försök att bluffa, ljuga eller när rollpersonen av någon anledning inte vill avslöja sina känslor.
 • Snabba reflexer (1 p) Alla initiativslag får +5 på sina värden.
 • Tidskänsla (1 p) En god känsla både för vad klockan är på dygnet och för hur lång tid något borde ta. Det kan till exempel handla om hur lång tid det tar att ladda om ett vapen eller en att resa till en viss plats.
 • Tålig (2-40 p) Rollpersonen tål mer stryk än andra. När rollpersonens skadetabell ska fyllas i, börja på en annan siffra än 10:
StartsiffraKostnad
1515
1410
137
124
112

Allt över 12 räknas som övermänskligt högt. Det här särdraget kan inte kombineras med Ömtålig.

 • Vacker (1 p) Rollpersonen betraktas som attraktiv enligt rådande kulturella normer. Hen har visserligen en ökad chans att göra ett positivt intryck, men riskerar å andra sidan att bli igenkänd och ihågkommen. Rollpersonen får +2 på Närvaroslag sociala situationer där utseende spelar in.

Negativa särdrag

Några exempel på särdrag som är till nackdel för rollpersonen:

 • Beroende (-1 / -2 p) Rollpersonen är beroende av något. Poängen beror på i hur hög grad beroendet innebär ett problem; ett beroende som inte innebär ett problem ger inga poäng.
  • -1 p: Konstant nyttjande av en legal substans, till den grad att det innebär ett hinder och ett problem. Exempel: Kedjerökning, att dricka sig berusad varje kväll.
  • -2 p: Regelbundet nyttjande av en illegal substans, vilken måste införskaffas, smugglas in genom tullen och hållas dold för polisen. Beroendet är såpass starkt att om det inte tillfredsställs minst en gång i veckan kommer det ständigt att öka och till slut bli viktigare än allt annat.
 • Dåligt pokerface (-1 p) Rollpersonen har -5 på sitt värde i Närvaro vid försök att bluffa, ljuga eller av annan anledning inte avslöja sina känslor.
 • Dåligt rykte (-1 p) till -3 p) Poängen beror dels på i hur vida kretsar ryktet går, och dels på hur negativt ryktet är. Ett ganska dåligt rykte inom en liten krets är -2 p, ett mycket dåligt rykte i breda kretsar är -3 p. Ryktet kan gälla vad som helst, till exempel kompetens, trevlighet, generositet, sexualitet eller fysiska attribut.
 • Finns i belastningsregistret (-1 till -3 p) Den som finns i belastningsregistret kan ha svårt att ta sig igenom säkerhetskontroller, skaffa vissa jobb och så vidare. Poängen beror på brottets grad. Huruvida rollpersonen faktiskt är skyldig till brottet hen dömts för är inte relevant.
  • -1 p: Småbrott, till exempel snatteri.
  • -2 p: Allvarliga brott men som ändå är begripliga, som till exempel stöld, grov skadegörelse och visst övervåld i självförsvar.
  • -3 p: Något riktigt illa, bestialiska mord och våldtäkter och sådant. Den här nivån rekommenderas inte.
 • Ful (-1 p) Rollpersonen betraktas som oattraktiv enligt rådande kulturella normer och får -2 på Närvaroslag i sociala situationer där utseende spelar in. Gäller ej försök att skrämma eller förhöra.
 • Funktionsoduglig kroppsdel (-4 till -20 p) En kroppsdel saknas eller är oanvändbar.
  • -4 p: En arm.
  • -6 p: Ett ben. Rollpersonen kan inte röra sig snabbare än någon meter per runda i strid.
 • Ingen tidskänsla (-1 p) Har svårt att uppskatta tid och tidsåtgång.
 • Långsamma reflexer (-1 p) Rollpersonen får -5 på sina initiativslag.
 • Mörk hemlighet (-1 / -2 p) Rollpersonen har något hen helst inte vill ska komma till allmänhetens kännedom, och som antagligen skulle skapa problem om den avslöjades.
  • -1 p: En väldigt besvärande hemlighet, till exempel medlemskap i en illegal organisation, att ha begått något våldsbrott eller att ha ljugit om något i sin bakgrund för att skaffa sig fördelar.
  • -2 p: En hemlighet som måste hållas dold till varje pris, till exempel att man är spion från främmande makt eller att man ljugit om hela sitt förflutna för sin familj.
 • Plikter (-1 p) Ett arbete eller något annat hindrar rollpersonen från att sticka iväg hur som helst. Hen har kanske en familj eller ett vanligt heltidsarbete där frånvaro riskerar att leda till löneavdrag eller avsked. Saker måste arrangeras och planeras. Att vara borta under längre tid kan ha negativa konsekvenser.
 • Reducerat sinne (-1 till -8 p) Ett eller flera av rollpersonens sinnen fungerar inte som de ska.
  • -1 p: Inget lukt- eller smaksinne.
  • -1 p: Försämrad syn. Alla Perceptionsslag som använder synen får -5 på värdet. Detta kan avhjälpas med hjälpmedel, till exempel glasögon eller linser.
  • -1 p: Försämrad hörsel. Alla Perceptionsslag som använder hörseln får -5 på värdet. Detta kan avhjälpas med hjälpmedel, till exempel hörapparat.
  • -2 p: Försämrad syn/hörsel som inte kan kompenseras med hjälpmedel.
  • -3 p: Döv. Rollpersonen hör inget, och får inte göra några perceptionsslag för att upptäcka saker via ljud. Rollpersonen kan läsa läppar.
  • -4 p: Döv och kan inte läsa läppar. Rekommenderas inte.
  • -8 p: Blind. Rollpersonen ser inget, och får inte göra några perceptionsslag för att upptäcka saker via syn. Hen saknar också kompenserande sinnen, och kan inte ha högt värde i Avståndsstrid.
 • Stridsparalyserad (-3 p) Rollpersonen måste lyckas med ett slag mot värde 5 i början av varje strid för att få agera. Varje försök tar en hel stridsrunda.
 • Utmärkande drag (-1 p) Rollpersonen har någon form av utmärkande drag som gör det lättare att minnas och identifiera hen. Exempel: ärr, extra behåring, kritvit hud, kraftigt markerad haka, olikfärgade ögon.
 • Ömtålig (-2 / -4 p) Rollpersonen tål mindre stryk än andra. När rollpersonens skadetabell ska fyllas i, börja på en annan siffra än 10:
StartsiffraKostnad
9-2
8-4

Det här särdraget kan inte kombineras med Tålig.

sv4.0/sardrag.txt · Last modified: 2013/02/20 13:21 (external edit)