User Tools

Site Tools


sv4.0:rollpersonen

Rollpersonen

I Volt skapar du din rollperson genom att spendera poäng. Ju fler poäng du spenderar, desto bättre blir din rollperson. Antalet poäng du har att spendera avgörs av din spelledare, som bestämmer ungefär vilken nivå hen vill att era rollpersoner ska ligga på. Till sin hjälp har spelledaren tabellen nedan. I en del kampanjer passar det bäst att börja på en lite lägre nivå, med vanliga människor. I andra passar det bättre om de är experter redan från början.

PoängKompetensnivå (exempel)
20Undernärda slavar, rika oduglingar eller väldigt unga rollpersoner
35Klassiskt äventyrargäng, kompetenta specialister
50Legendariska förmågor

Poängen ska sedan fördelas på egenskaper, bakgrunder och särdrag. Oavsett vilken ände du börjar i så kan du flytta om poäng i efterhand. Du kan alltid gå tillbaks till tidigare områden och justera tills rollpersonen är precis som du vill ha den.

Spelvärldsregler

En del spelvärldar lägger till nya regler som gör att regelsystemet passar världens koncept bättre. De kan också införa begränsningar, till exempel göra vissa krafter dyrare eller ta bort dem helt. Fråga spelledaren om vilka begränsningar eller extraregler som gäller i just er kampanj!

Gruppkoncept

Det allra första du behöver göra innan du börjar fundera på allvar är att prata med dina medspelare och med spelledaren. Din rollperson behöver dels passa ihop med den kampanj spelledaren tänkt sig, dels med de andra rollpersonerna. Därför bör ni prata ihop er om ett gruppkoncept först. Vilka är rollpersonerna som grupp? Det är bra om de känner varandra sedan tidigare. Är de ett pokergäng som hängt ihop sedan collegetiden? Ett punkband? Jobbar de på samma kontor? Spelar de Laserdome tillsammans?

Relationer

När man pratar om rollpersonerna som grupp så bör man också prata om relationerna i gruppen. Hur känner de varandra? Hur träffades de från början? Är några av rollpersonerna släkt, eller gifta med varandra? Om ni vill kan ni också diskutera lite om vilka roller era rollpersoner har i gruppen. Finns det någon rivalitet, till exempel? I så fall, gäller den rivaliteten något speciellt?

Att inte trampa varandra på tårna

Något som kan leda till jobbiga slitningar mellan er spelare är om flera av er skapar rollpersoner som är väldigt lika varandra till koncept och förmågor. Det finns en risk för att ens rollperson känns överflödig om gruppen ändå har en till rollperson som gör ungefär samma saker, kanske rentav bättre. Därmed inte sagt att det inte kan vara roligt med en grupp där alla har samma förmågor. Då är det viktigt att ni diskuterar igenom den saken innan, så att inte någon känner sig överkörd. Diskutera igenom hur pass olika ni vill vara och hur ni tänker er att dynamiken kan se ut i gruppen.

Om pengar, ekonomi och klass

En av poängerna med att skapa en grupp tillsammans är att försöka bygga sammanhållning och en anledning att umgås och göra ungefär samma saker. Pengar och resurser är helt klart en sådan sak som lätt kan förstöra sådant. Det finns därför ingenting i systemet som mäter hur mycket pengar rollpersonen har från början. Alla rollpersoner förväntas ha det ungefär lika gott ställt. Givetvis kan ni spela en kampanj med rika rollpersoner, men då bör samtliga rollpersoner vara rika.

Idé, personlighet, bakgrund

En rollperson behöver naturligtvis vara mer än bara siffror och värden. Den behöver också en personlighet, ett koncept. Dessutom kan det vara bra att se till att ha lite koll på rollpersonens bakgrund och historia. Egentligen är det ganska enkelt: Du bör vara nyfiken på rollpersonen, vara intresserad av hen som om hen vore en riktig människa. Vad jobbar hen med? Vilka skivor är vanligast i hens skivsamling? Hur ser hens hem ut? Har hen några funktionshinder, fysiska eller psykiska? Det här kan givetvis hittas på före, efter, eller samtidigt som du spenderar poäng och köper värden. En del gillar att först klura ett tag och sedan sätta värden på sina rollpersoner, andra föredrar att först sätta värden för att få lite inspiration och något att hänga upp det andra på. Försök att hitta på en rollperson du kan vara nyfiken på och som du vill utforska. Se det som en möjlighet att få gå i någon annans skor och ta dig en annan roll än du kanske har till vardags.

Kontaktnät

Ett kontaktnät är praktiskt både för dig som spelare, som får personer att rota din rollperson i, och för spelledaren som får ”gratis” spelledarpersoner. En beprövad modell är att låta din rollperson ha minst tre kontakter, enligt följande mall:

  • Minst en person som tycker om rollpersonen.
  • Minst en person som inte tycker om rollpersonen.
  • Minst en person som har eller har haft makt eller inflytande över rollpersonen.
  • Minst en person som en annan spelares rollperson också känner. Spelledaren kommer att använda de personer du hittar på, så skapa personer som du vill se inblandade i spelet och som du tror kan ge upphov till intressanta situationer.
sv4.0/rollpersonen.txt · Last modified: 2013/12/20 12:13 (external edit)