User Tools

Site Tools


sv4.0:form

Rollformulärets vapentabell har vissa avvikelser jämfört med texten. I allt väsentligt gäller:

Formulär Regler
Riktat = Kontroll
Siktat = Fokus
Utfall = Anfall
Gard = Försvar

Greppmodifikation, Grepp och det Försvar som står på formuläret nu hör till de avancerade närstridsreglerna som ännu inte skrivits in i steg 2. I korthet går det ut på att Grepp och Försvar används i brottning, medan Utfall och Gard används i all annan närstrid. Olika närstridsvapen fungerar olika bra om striden övergår i brottning - en kniv är i det läget smidigare än till exempel en piska. De reglerna står i den engelska versionen av den här texten.

sv4.0/form.txt · Last modified: 2016/04/03 09:47 (external edit)