User Tools

Site Tools


sv4.0:egenskaper

Egenskaper

En egenskap mäter en rollpersons förmåga att lyckas med en viss sorts handling. Alla rollpersoner har samma uppsättning egenskaper, så de beskriver framför allt sådant de flesta åtminstone kan försöka lyckas med. Mer specialiserad yrkeskunskap beskriver man istället med hjälp av bakgrunder.

EgenskapBeskriver
StyrkaBåde rå muskelstyrka och styrketeknik.
ViljaEnvishet och mental styrka.
SmidighetFlexibilitet, snabbhet och reflexer.
ObemärktFörmågan att smyga och att gömma sig själv och andra.
NärvaroFörmåga att påverka emotionellt och socialt. Ledarskapsförmåga.
ÖvertalningIntellektuell påverkan; förmågan att genom diskussioner och argument få sin vilja igenom.
PerceptionUppmärksamhet och hur väl rollpersonens sinnen fungerar.
NärstridInnefattar alla former av strid på kort avstånd, med eller utan tillhyggen.
AvståndsstridAlla sorters strid på längre håll, till exempel med pilbåge, kastspjut eller automatvapen.

Egenskaperna är viktiga i och med att de flesta tärningsslag sker mot någon av dem. Ju högre värde man har i en egenskap, desto större chans att lyckas.

När- och avståndsstrid har egna skalor. De börjar på -5, och en tränad soldat har värde 0. Detta gör bland annat att spelledaren enkelt kan skapa motståndare med vapenträning genom att använda vapenlistornas värden rakt av.

För att köpa värden i egenskaper spenderar du poäng. På rollformuläret finns det ett antal rutor bredvid varje egenskap och en del av rutorna är delade i flera fält. Varje poäng du spenderar gör att du får fylla i ett fält. Om en ruta inte är indelad i flera fält kostar det alltså bara en poäng att fylla i den. Om den är delad i två delar kostar det två poäng. De fylls i från vänster till höger och egenskapen får det värde som står ovanför den sista ruta du fyller i helt. Om du till exempel spenderar två poäng på Smidighet så får rollpersonen Smidighet 6.

Alla rollpersoner börjar med värde 0 i alla egenskaper utom de båda stridsegenskaperna.

Förtydligande av Övertalning

Övertalning är inte samma sak som hypnos, och även vid hypnos sägs det att det inte går att få någon att göra saker hen inte skulle kunna tänka sig i ”vaket” tillstånd. För att övertala någon krävs alltid att spelaren, genom rollpersonen, lägger fram argument. Tärningsslag och mekanik kan sedan användas för att avgöra om argumenten räcker eller inte. Utan väldigt starka argument går det inte att övertala någon att skada sig själv eller någon den inte vill skada. Det går heller inte att övertyga någon om att en vägg inte finns, att en pistol är en banan, eller att hen inte minns något. Det går att övertala någon att minnas något, och är man duktig kan man eventuellt manipulera minnesbilden, men man kan inte få någon att glömma. Övertalning kräver också någon form av kommunikation; personer som inte lyssnar eller på annat sätt tar del av dina argument kan inte övertalas.

sv4.0/egenskaper.txt · Last modified: 2013/04/01 17:14 (external edit)