User Tools

Site Tools


sv4.0:bakgrunder

Bakgrunder

Din rollperson föds generellt inte i det ögonblick kampanjen startar. Hen har en historia, gamla yrken och utbildningar, hobbyer och annat som tillsammans ger hen specialistkunskaper. Volt kallar detta för bakgrunder. Varje rollperson behöver ha minst en bakgrund.

Regelmekaniskt används bakgrunderna likadant som egenskaperna. De köps likadant och använder samma skala. Man slår också tärningsslag mot deras värden för att se om rollpersonen lyckas med saker som har med dem att göra. En bakgrund kan dock bara tillföra sådant som inte täcks av egenskaperna.

Bakgrunderna påverkar också egenskaperna genom att rikta in dem; de berättar hur det kommer sig att din rollperson kan det hen kan och vilken inriktning hen har på sina kunskaper. En jägare med högt i Avståndsstrid kan antagligen andra saker än en exmilitär med samma värde, även om det naturligtvis finns överlapp. Diskutera med spelledaren vad som känns rimligt och ungefär vilka kunskapsområden du hade tänkt dig att din rollperson ska vara inriktad på.

Bakgrunderna innehåller även information om hur man agerar i relevanta sammanhang. En juridikstudent kan inte bara lagboken, utan också hur man för sig i en rättssal, vilken bar advokaterna brukar dricka på och vilken sorts lingo och jargong som gäller när man ska prata med advokater och med andra studenter. Bakgrunderna kan också användas för att hitta lämpliga kontakter när rollpersonens egna kunskaper inte räcker till.

BakgrundKan till exempel användas för
Juridikstudent Lagar och regler, domstolsbeslut, förhandlingar.
Kirurg Medicin, anatomi, sjukhusrutiner.
Konstnär Konstanalys, avbilda saker, konsthistoria, att föra sig i konstkretsar.
Lastbilschaufför Köra lastbil, geografi och vägsträckor, kontakta andra chaufförer.
Lärare Psykologi, didaktik och pedagogik, ämneskunskap, skolvärlden.
Partikelfysiker Fysik, matematik, olika forskningsanläggningar och databaser.
Polis Lagar och regler, hur polisarbete fungerar, bevishantering, rutiner.
Programutvecklare Datorer, logisk pussel/problemlösning, hacking.
Uteliggare Överlevnad i stadsmiljö, hitta härbärgen, kontakta andra uteliggare.
Militär Vapenvård, militära strukturer och taktiker, teambuilding.
sv4.0/bakgrunder.txt · Last modified: 2013/02/20 00:54 (external edit)