Volt roleplaying game

Volt är ett snabbt, modulärt regelsystem för traditionellt rollspelande i olika miljöer. Det har få tärningsslag, men resultaten ger mycket och varierad feedback som spelare och spelledare kan bygga vidare på.

Väldigt få beräkningar krävs under spel, och systemets sannolikheter är välbalanserade, genomtänkta och ger generellt rimliga utfall.

Systemet för yrkesval och progression är öppet; spelaren väljer fritt sin rollpersons utvecklingsväg.

Volt är gratis och dessutom släppt med den fria licensen CC-BY.

Systemet har beskrivits av rollspelsrecensenten Åsa Roos som enkelt och elegant (Fenix #3 2011).